SONUÇ ODAKLI LİDERLİK

 

Bildiğiniz gibi, ister büyük ister küçük kurumlar veya markalar için performans yönetimi söz konusu olduğunda da, konu dönüp dolaşıp ekip çalışmasına ve liderliğe dayanmakta!..

 

"Performans'ın en büyük düşmanı, tolerans'tır" özdeyişinde de belirtildiği gibi, iş dünyasıyla ilgili uluslararası ve ulusal anlamda yapılan akademik araştırmalar neticesinde ortaya konan, birbirinden çok farklı teorilere ve çok farklı anlayışlara rağmen, vizyoner ve sonuç odaklı liderliğin özünde, toleransa çok fazla imkan tanımayan bazı değişmez gerçekler olduğunu, hepimiz biliyoruz.

Bu gerçeklerden hareketle, sonuç odaklı liderliğin tarifine gelince...

Bilgi toplama ve değerlendirme sürecini önemseyen, doğru çözümün, doğru bilgi toplama ve doğru değerlendirmeyle mümkün olacağını bilen, sadece yön belirleyip hedef koymaktan öte işleri sonuna kadar takip eden, sorunlara farklı bakış açılarıyla bakabilen ve çözüm üretimine katkıda bulunan, verimliliğe ve disipline önem veren, empati kurabilen ve ekip arkadaşlarının enerjilerini doğru yönlendirerek, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan liderler, sonuç odaklı liderlerdir.

Sonuç odaklı liderlik özelliği taşıyan kişilerin, onları başarıya ve mutluluğa götüren en önemli avantajlarının başında da, ikna etme kabiliyetleri gelmektedir.


İkna etme kabiliyetleri yüksek olan liderlerin ortak özelliklerine baktığımızda ise; ünlü yazar "Travis Bradberry"in de özellikle belirttiği gibi...


-  Kendilerini ve hedef kitlelerini tanırlar ve de bu sayede kitlelerinin dilinden konuşurlar...

-  Karşılarındaki kişilerle sağlam iletişim bağları kurarlar...

-  Agresif ve zorlayıcı değillerdir. Çok fazla talepte bulunmazlar. Sabırlıdırlar...

-  Arkadaşlarının fikirlerine saygı duyarlar. Çekingen ve ürkek davranmazlar...

-  Vücut dillerini pozitif kullanırlar. Ne söylediklerinden çok, nasıl söyledikleri önemlidir...

-  Konuyla ilgili yeterli bilgiye sahiptirler. Açık, net, az ve öz konuşurlar...

-  Kim olduklarını bilirler. Kendilerine güvenirler. Doğru ve dürüst hareket ederler...

-  Karşılarındaki kişinin bakış açısına ve yaklaşım tarzına önem verirler...

-  Dinlemeyi bilirler ve anlamlı sorular sorarlar...

-  Konuyla ilgili kuvvetli hikaye anlatımlarına ve güçlü görsel tablolara değer verirler...

-  Güçlü bir duruş, samimi bir el sıkışma ve gülümseyerek, iyi bir ilk izlenim yaratırlar...

-  Ne zaman geri adım atacaklarını ve karşısındakilere zaman tanımasını bilirler...

-  İnsanlara isimleriyle hitap ederler ve onlara değer verdiklerini hissettirirler...

-  Hiçbir zaman; küçük kavgaları kazanmak için, büyük savaşları kaybetmezler...

-  Heyecanlarını, coşkularını ve gülümsemeyi yüzlerinden hiç eksik etmezler...