AMACA YÖNELİK BİNA TASARIMINDAKİ TEKNİK HATALAR

 

Mimarlık eğitimine başladığımız ilk saaten itibaren bize öğretilen, tasarım modelinde; yapının hangi amaca hizmet edeceğini iyi bilmek ve bu amaç için gerekli tasarım modelini yeterli ve yenilikçi bir şekilde geliştirmekti.

Bir okul tasarlıyorsak  burada ilk düşünmemiz gereken etkin öğrenme, öğrenci ve öğretmenlerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılnamasına everişli bir yapının taasarlanmasıdır.

Bu yapı eğer bir Hastane veya sağlık yapısı ise burada da yeterlilik, hijyen, ulaşılabilirlik ve Hasta ve Sağlık personelinin fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenir.

Eğere tasarıma konu olan yapı bir kutlama veya düğün salonu ise bu yapının en önemli ihtiyaçlarının başında akustik ve alan çözümleri gelir.

Geçen hafta gittiğim, bir düğünde katılımcı sayısının az olmasından kaynaklı akustik bir felaketle karşı karşıya geldik.
Ses yalıtımı , ses sistemi ve akustik çözümler yapılmadığından kaynaklı kısa süreli bir sağırlık geçirdiğimizi söylersem kısmen abartmış olabilirim fakat durum çok kötüydü...

En önemli problemlerden bir tanesi düğün salonunun içinde hiçbir ses tutucu panel veya bu işlevi gerçekleştirecek herhangi bir aletin olmamasıydı. düğün salonu dolu olduğu zamanlarda içeride bulunan ziyaretçilerin gerek kendi vücutları gerekse giydikleri tekstil ürünleri birer ses tutucu görevi görür. Fakat ziyaeretçi veya kullanıcı az olduğu zaman bu görev için ayrılmış herhangi bir alet olmadığından salonda yankı oluşmaka ve gelen az sayıda kullanıcı ve ziyaretçi bu işten payını almaktadır. 

Bir başka problem sahne veya platform etrafında yoğun olması gereken müzik veya sesin salonunun bütününe dağılması ve bundan kaynaklı, salonda oturup; oyun oynamayan, halay çekmeyen veya sohbet etmeye çalışan misafirelerin birbirini duymayacak düzeye gelmesine sebep olmaktadır.

Mimarlık hayatın yaşanılabilir olması için önemlidir.  Kaliteli; yaşama, öğrenme, spor yapma, hatta eğlenme bile mimari çözümlerin niteliği ile orantılıdır.

 

Mimar Mehmet Emin Bozdal